Moj rad

PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE pojedinaca i parova

Savetovanje prema principima transakcione analize se odvija u planiranom nizu od, u proseku, 8 do 10 individualnih seansi, tokom kojih se krećemo od neželjenih stanja do željenih ishoda i ciljeva rada na sebi.  Tokom rada, prolazimo teme vezane za referentni okvir, životna prava i dozvole, životne uloge, ego i samosvest, pozitivnu emocionalnost, tehnike relaksacije, oslobađanje od stresa, i druge teme koje su specifične za određene specifične probleme.

 • U svom radu sa ljudima izuzetno ističem jedinstvenost svake osobe i tako i pristupam svakom novom klijentu: bez ikakvih predubeđenja, postavljanja u bilo kakve kategorije ili norme, verujući duboko u sebi da je svaki čovek jedan ceo jedinstveni i neponovljivi svet za sebe, svet koji poštujem i podržavam u njegovom razvoju.
 • Definišem zajedno sa klijentom njegova neželjena stanja zbog kojih se javio, kao i željena stanja, ciljeve i buduće životne projekte. Radeći na otklanjanju neželjenih stanja i krećući se ka željenim stanjima, sve vreme akcentujem učenje na boravljenju u « sada i ovde », odnosno umetnosti boravljenja i življenja u sadašnjem trenutku.
 • Iako kroz rad sa ljudima otkrivam njihove slabe tačke, iskrivljena i iracionalna uverenja, zablude, emocionalne blokade, to je put ka onome što smatram osnovnim svojim zadatkom i misijom, a to je prepoznavanje, negovanje i razvijanje potencijala, moći i mogućnosti, prilikom kreiranja sopstvene ličnosti i sopstvenog života. Akcenat stavljam na snage, resurse, kreativnost, talente i kapacitete, a ne na slabosti.
 • Kao osnovnu privilegiju svakog čoveka ističem slobodu izbora koju imamo svi u svakoj, pa i najtežoj situaciji, dok god smo duboko u sebi vođeni svojom prepoznatom životnom misijom i svrhom, a koja je usko povezana sa svim temama navedenim gore.
 • Smatram da čovek može u svakom momentu svog života da donese novu odluku i krene da menja sebe i sopstveni život u pravcu boljeg, zdravijeg, funkcionalnijeg, aktivnijeg, produktivnijeg.
 • Čvrsto verujem u ljudsku dobrotu. Smatram da je svaki čovek u svojoj suštini dobar dok su ljudski postupci dobri ili loši, i podržavam ljude da nauče kakvo lekovito dejstvo može doneti sposobnost opraštanja sebi i drugima, kao i razumevanja i prihvatanja sebe, drugih ljudi i tragičnih životnih događaja.
 • Iako je u određenim slučajevima osnovni cilj terapije jačanje klijentovog osećaja samoefikasnosti, generalno sa ljudima radim na oslobađanju od disfunkcionalnih delova ega, na dolaženju do suštine i negovanju te suštine nevezano od nečijih postignuća, akademskog obrazovanja, procene od strane drugih.
 • Jedan od ciljeva rada skoro uvek se odnosi na prihvatanje neprijatnosti kao neophodnog segmenta svakodnevnog života, rada na sebi i odnosa sa drugim ljudima. Prepoznavanje neprijatnih emocija i stanja i učenje kako da neprijatnost ne remeti naše svakodnevno funkcionisanje i komunikaciju sa ljudima oko nas jedan je od ishoda rada na sebi.
 • Smatram da se neki doživljaji, životni događaji i segmenti nas sami ne mogu uvek objasniti ni razumeti strogo racionalno. Mišljenja sam da neke probleme možemo rešiti putem psihologije i psihoterapije, dok je kod nekih tema neophodno uključiti spiritualnost i negovanje intuicije kao neodvojive delove naše psihe, koji mogu u velikoj meri da obogate naše mentalno zdravlje.
 • Odgovornost za sopstvene izbore, postupke, odluke, sopstveni udeo u odnosima sa ljudima, ciljeve, raspoloženja, osećanja, misli nosimo čak i kada toga nismo svesni. Jačati odgovornost kroz razvijanje sposobnosti za davanje odgovora na životna pitanja i izazove, uvek je važan deo rada na sebi.
 • Mentalno zdravlje bez pozitivne emocionalnosti nije moguće negovati i čuvati. Iako je važno naučiti živeti sa određenim neophodnim neprijatnostima, emocije i karakteristike poput zahvalnosti, sreće, darežljivosti, ushićenosti, empatije, motivacije, poleta, optimizma, altruizma mogu izuzetno da obogate naše celokupno funkcionisanje. Tokom rada uočavamo i prepoznajemo koncepte anhedonije, funkcionalnog i nefunkcionalnog hedonizma, eudamonizma i drugih važnih koncepata iz pozitivne psihologije, koji usled dostupnosti mnogobrojnih knjiga iz popularne pozitivne psihologije ostaju nerazjašnjena.
 • Fizičko zdravlje je neodvojivo od mentalnog, oni se konstantno međusobno prepliću, čineći da um, telo i duh u svakom momentu čine nerazdvojivu celinu. Kada je problematika zbog koje se klijent javlja vezana za određeni psihički ili fizički poremećaj ili bolest, uvek se analizira ova neraskidiva veza “Um, telo i duh” kao i mehanizmi na koji se oni prepliću, i jedan drugog narušavaju ili isceljuju.

GRUPNI RAD se odvija putem radionica i psiholoških treninga na različite teme: asertivna komunikacija, emocionalna inteligencija, tehnike oslobađanja od stresa, partnerski odnosi, kreiranje ciljeva i strategije ostvarenja. Datume radionica možete pratiti na sajtu u kategoriji “Aktuelnosti”.