TERAPIJA PAROVA

Ako ste suočeni sa:

* Problemima u komunikaciji

* Nedostatkom seksualne želje

* Bračnim sukobima

* Emocionalnom zavisnosti

* Ljubomorom

* Neslaganjem u vezi podele odgovornosti

* Neslaganjem u vezi vaspitanja dece

* Strahom od bliskosti

možda je vreme da zatražite pomoć.

Osnovni cilj terapije parova je ukazivanje kako dvoje ljudi mogu da poboljšaju međusobni odnos u braku ili vezi. Međutim, prvo se možemo pitati šta podrazumeva dobar odnos? Dobar odnos je onaj u kome partneri postižu veći stepen zadovoljstva (kroz zadovoljavanje svojih želja) nego nezadovoljstva (koje su posledica konflikata, svađa i neslaganja). Cilj temeljnog tretmana jeste rad na onim aspektima odnosa koji će ojačati stepen zadovoljstva odnosom kao i rad na otklanjanju onih faktora koji doprinose bračnom nezadovoljsvu ili nezadovoljstvu u vezi.

Korišćenje bračne/partnerske terapije prilika je za jačanje veza, razumevanje uloge jedni drugih u vezi, braku ili porodici i rešavanje problema utvrđivanjem zašto su prisutni i koja štetna ponašanja treba promeniti.

Koliko traje terapija za parove?

Proceniti tačno trajanje terapije parova gotovo je nemoguće.

Ovo će zavisiti od ozbiljnosti problema u paru, uključenosti svakog člana para tokom terapije i redovnosti konsultacija.

Kako pronaći odgovore koje tražite?

Pored toga što ste spremni da započnete terapiju i budete otvoreni za sve promene koje mogu da za sobom povuku, veoma je važno da izaberete psihologa na osnovu ličnih kriterijuma. Važne tačke su njegovo profesionalno obrazovanje, iskustvo i vaši utisci o psihologu, kao i da njegov način rada odgovara vašim očekivanjima.

 

Kada izabrati terapiju za parove?

Ukoliko smatrate da ste iscrpeli sva sredstva potrebna za samostalno rešavanje različitog dijapazona problema i i dalje vam ne ide, vreme je da potražite pomoć stručnog lica.

Terapija parova je prilika za objektivni pogled stručnog lica na Vašu vezu, prilika za promenu perspektive, uočavanje iskrivljenih uverenja, kao i unapređivanje odnosa kroz učenje novih veština komunikacije i pristupanja svakodnevnim zajedničkim stresorima.

Milana Zoric, doktor psihologije